Geschiedenis Examen Trainer

      2 Reacties op Geschiedenis Examen Trainer

Geschiedenis Examen Trainer

De Geschiedenis Examen Trainer maakt het leren van geschiedenis:
• Leuker
• Makkelijker
• Korter
• Beter

YouTube


De Geschiedenis Examen Trainer is niet alleen nuttig in het examenjaar, maar ook in de HAVO 3/4 en VWO 3/4/5.
Gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn op vele manieren te bekijken en verbanden zijn op vele manieren te leggen. Daarom is alleen het leren van feitjes zinloos. Op het geschiedenisexamen wordt getoetst of je op een gestructureerde manier verbanden kunt leggen. Geschiedenis is een denkvak.
In de Geschiedenis Examen Trainer proberen we je daar zo goed mogelijk bij te helpen. In de brij van alle feiten die je zou kunnen leren zijn bepaalde zaken belangrijker dan andere. Dat zijn de feiten die een belangrijke rol spelen in een ontwikkeling, die een oorzaak zijn of een gevolg van iets. In de Geschiedenis Examen Trainer helpen we je de belangrijkste ontwikkelingen te begrijpen en de gebeurtenissen te leren die daarbij een rol speelden. Daarbij benadrukken we de structuur van het geschiedenisexamen waarin perioden en tijdvakken, maar vooral ook historische contexten, kenmerkende aspecten, leidende vragen en bepaalde voorbeelden een belangrijke rol spelen. Je focust daardoor op datgene waar je de meeste punten voor krijgt en begrijpt heel goed hoe de geschiedenis in elkaar zit. En ja, je zult je boek nog steeds nodig hebben als je een tien wilt halen.

 

 

 

 

 

 

 

De methode die we voor de beantwoording van vragen gebruiken bestaat uit de volgende stappen (en door gebruik van de app leren we je om ze razendsnel uit te voeren):
• Welke kenmerkende aspecten hebben direct met de vraag te maken?
• Welke andere kenmerkende aspecten uit het tijdvak of de historische context zouden van toepassing kunnen zijn?
• Welke (verplichte) voorbeelden hebben met die kenmerkende aspecten te maken?
• Valt de vraag binnen een deelcontext (leidende vraag)? Zo ja, welke zaken daaruit hebben nog meer met het antwoord te maken?
• Stel je antwoord op
In de loop van dit jaar zullen we steeds meer functies toevoegen. En hoe meer mensen de app downloaden, hoe sneller en uitgebreider we dat zullen doen.